Non-profit instellingen

Koele Tax & Legal Perspecta is erkend in haar voortrekkersrol in haar juridische en fiscale dienstverlening aan binnen- en buitenlandse non-profits en charitatieve instellingen.

Voor stichtingen en verenigingen, non-profit organisaties, sociale ondernemingen, charitatieve instellingen en NGO’s houden wij ons bezig met Geavanceerde Advisering en Probleemoplossing rond de volgende thema´s:

  • Algemeen nut beogende Instellingen (ANBI)
  • Internationale NGO’s
  • Problemen met de belastingdienst
  • Joint Venture, Herstructurering en Fusie
  • Social Enterprises: Ondernemen voor Maatschappelijke Meerwaarden
  • Bedrijfsstichting & andere hybrides
  • Fondsenwerving: Major Donors en nalatenschappen

 

"Ik voelde me gerust, omdat er iemand tegenover me zat die wist waarover zij het had. Je luisterde goed naar ons en was geduldig in het uitleggen van moeilijke materie. En buiten dat houd ik van je vriendelijke en humorvolle wijze van omgaan met mensen."
Mr. W.L.F. Prisse

Blog
Een Doctor's Hospital: a pipe dream ?

“In a world of change, the learners shall inherit the earth, while the learned shall find themselves perfectly suited for a world that no longer exists.

Publicaties

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4

The Dutch Private Foundation: a robust but flexible tool in dynastic structuring In this article, the use of Dutch private foundations in international wealth planning is described.