Geavanceerde Advisering: vervlechting van expertise met uw ambities 

Vermogende personen en families en uiteenlopende organisaties maken gebruik van onze Geavanceerde Advisering.

"Ik voelde me gerust, omdat er iemand tegenover me zat die wist waarover zij het had. Je luisterde goed naar ons en was geduldig in het uitleggen van moeilijke materie. En buiten dat houd ik van je vriendelijke en humorvolle wijze van omgaan met mensen."
Mr. W.L.F. Prisse

In onze adviezen vervlechten wij diepgaande juridische en fiscale expertise met uw ambities en wensen tot maatwerkoplossingen op selectieve terreinen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn (familie)bedrijf en continuïteit, tax & estate planning, trusts en stichtingen, complexe nalatenschappen, social enterprise, internationale mobiliteit en filantropie.

Out of the box

Door in- en uit te zoomen op uw vraagstellingen en de situatie waarin u zich bevindt, vinden wij oplossingen die aansluiten bij uw doelstellingen. Wij stellen de vragen waar het echt om draait. Fiscale optimalisatie en minimalisatie van conflicten zijn belangrijke randvoorwaarden bij de realisatie van uw doelstellingen. U krijgt geen standaardmodellen, agressieve planning of fiscaal trapezewerk aangereikt. Wij willen met u samenwerken en out of the box oplossingen creëren die duurzaam bij uw situatie aansluiten.

Vanwege de aard van onze adviezen en onze relaties vinden we vaak een luisterend en coöperatief oor bij de belastingdienst.

"Met passie en kennis benadert Ineke onderwerpen vanuit onverwachte hoeken. Dit leidt tot creatieve en goede oplossingen.'Arnaud Wilod Versprille, Olenz notarissen

Het juiste team: Koele Wire

Wij zijn gewend in grotere teams van professionals te werken en daar leiding aan te geven. Afhankelijk van uw concrete belangen, stellen wij zo nodig een team op maat voor u samen en voeren daar de regie over. Wij werken uitsluitend samen met de beste professionals in hun vak in binnen- en buitenland. We beschikken daarvoor over een groot netwerk van onder meer BTW-adviseurs, notarissen, family officers, corporate tax lawyers, procestijgers, mediators, impact investing-specialisten en natuurlijk onze directe collegiale specialisten in binnen- en buitenland, waaronder ook diverse hoogleraren. Wij zijn voortdurend bezig om dit topnetwerk, de Koele Wire, te onderhouden en verder te laten groeien. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze Werkwijze.

“Ineke en ik werken al vele jaren samen met groot plezier en wederzijds respect. Op energieke wijze, met durf en creativiteit gaat ze uitdagingen aan. Ze is klantgericht, sensitief, resultaatgericht. Snel schakelen in de samenwerking is een must. In woord en geschrift is zij zonder meer overtuigend. Dit alles overgoten met humor en behoud van het overzicht en de rust. Een ware rots in de branding.”
Toon Hasselman, BTW-specialist, Limes International

 

Second opinion

Als u twijfelt of een aan u uitgereikt advies werkelijk de juiste oplossing is voor uw vraagstelling, of als u een advies niet goed begrijpt, is een beperkte investering in een second opinion zeer de moeite waard. Nadat wij uw belangen en wensen hebben gedefinieerd, toetsen we het uitgereikte advies daaraan, waar mogelijk aangevuld met alternatieven.

“Ineke komt niet met standaardoplossingen. Doordat ze doorgraaft tot de kern van de fiscale problematiek komt Ineke met heldere adviezen waarvan je je afvraagt waarom niemand anders die ooit heeft bedacht. Daarnaast is ook de mens Ineke prettig om mee samen te werken.”
Elbert Dijkgraaf, CEO, Hooge Raedt Groep

Collaborative advice

Soms vraagt uw situatie meer kennis en expertise en heeft u de behoefte dit in een breder perspectief voor te leggen. Ook dan kunnen wij van grote toegevoegde waarde zijn en werken graag samen met uw bestaande adviseurs, die de samenwerkende wijze van onze niche advisering nagenoeg altijd ook als een verrijking hebben ervaren.

 
Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4