Filosofie en werkwijze

‘The Art of Being Wise is Knowing What to Oversee'
- Ineke A. Koele (vrij naar William James)

Ons doel is om perspectieven te openen voor onze cliënten, zodat zij overzicht krijgen over wat er werkelijk toe doet. Naast kennis en analyse is daarvoor reflectie en doortastendheid nodig. Wij zijn krachtige mensen met een open geest en een wijde, onderzoekende blik. Door onze kritische feedback wordt u wijzer en de analyse gerichter en pragmatischer. Daarmee worden problemen opgelost of juist voorkómen.
Omdat elke cliënt en elke situatie anders is, is ook onze persoonlijke vorm van dienstverlening altijd uniek; elke cliënt krijgt de aandacht die deze nodig heeft.

Door onze wijze van werken krijgen we regelmatig de rol van 'conciliator', een actieve oplosser van op het eerste gezicht tegengestelde belangen.

Onze basis is onze deskundigheid in het fiscale en relevante civiele recht; wij maken het verschil  door boven de materie op complex en internationaal niveau met oog voor eenieders belangen op de lange termijn te acteren. Onze ambitie is om met onze cliënten rechtvaardigheid te co-creëren.

Wij adviseren proactief verschillende perspectieven te integreren in analyse en attitude, zoals: zakelijk-analytisch, rechtvaardig-menselijk en maatschappelijk-strategisch. Door het actief innemen van verschillende gezichtspunten ontstaat er scherpte in het denken; dit kan schuren, maar juist op die grenspunten zijn de oplossingen te vinden om een juiste koers te bepalen.

Hoewel we ruimdenkers zijn in de deliberatieve fase, zijn we heel vasthoudend en doortastend als het doel eenmaal bepaald is, zonder daarbij de context uit het oog te verliezen. Juist omdat we onze doelen zo zorgvuldig bepalen, zijn we ook altijd aanspreekbaar op onze daden.

Missie

Onze missie is om een praktische, sensitieve en op de lange termijn gerichte partner voor onze cliënten te zijn, die ons zien als een baken van vertrouwelijkheid en wijsheid. 

Modern

We werken met de modernste Legal Intelligence en knowledge systemen, digitale dossiers en zijn via onze light laptops altijd online en reizen graag per trein waardoor we zo min mogelijk tijd verliezen. We hebben in onze carrière nog nooit beroep hoeven doen op een aansprakelijkheidsverzekering.Ons kantoor is In Deventer gevestigd in de Twick, een monumentaal pand aan de IJssel. Onze basis, waar cliënten graag terugkomen. In Amsterdam beschikken we over representatieve bespreekruimtes op de Dam.

Specialistische toegevoegde waarde en samenwerking

Wij ‘ontbundelen’ juridische diensten en doen alleen zelf, waar wij echt specialistische toegevoegde waarde leveren. Anders gekwalificeerde (hulp)werkzaamheden besteden we uit tegen concurrerende prijzen. Of in samenwerking met uw bestaande adviseurs. Wij zijn daarin volledig flexibel en focussen ons op het belang van uw zaak.

Koele Wire, slimme samenwerking van topspecialisten

Wij geloven dat onafhankelijke samenwerking op basis van strategie en kwaliteit essentieel is voor een superieure uitkomst. U treft bij ons geen gedwongen winkelnering aan met andere professionals binnen de muren van één kantoor. Dat werkt efficiënt, zonder bureaucratische ruis en bijbehorende overhead. Maar belangrijker dan dat, we kunnen telkens de beste professional voor de vraag kiezen.

Wij zijn volledig onafhankelijk. Uitsluitend aan de hand van de vraagstelling van een cliënt, betrekken we professionals uit ons uitgebreide nationale en internationale netwerk van topspecialisten bij ons werk. Wij kijken daarbij niet naar kantoren, maar naar de beste professionals op hun terrein en de match met uw specifieke belang.

Omdat wij ook regelmatig interactie plegen met de specialisten van Koele Wire, zijn we uitstekend op de hoogte van vele aan ons terrein grenzende ontwikkelingen, nationaal zowel als internationaal.

“Ineke Koele has the great gift of combining a profound knowledge, not only of Dutch law but also of the manner in which clients with an international profile can make cross border arrangements work effectively, with excellent communications skills, embracing both lay clients and lawyers from other jurisdictions. I have really enjoyed working with her on a project which combined civil and common law structures in the context of a mix of private interests and charitable/purpose trusts and foundations.” 
Simon Weil, Bircham Dyson Bell, London


Kosten

Onze kosten zijn volledig transparant en worden vooraf duidelijk besproken. Er wordt zo mogelijk gewerkt aan de hand van vooraf opgestelde (doorlopende) schattingen. Alternatieve fee-afspraken zijn bespreekbaar binnen de normen van onze beroepsorganisaties. We concurreren niet op prijs, maar door onze werkwijze zijn onze kosten goed beheersbaar.

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4