Filosofie en werkwijze

‘The Art of Being Wise is Knowing What to Oversee'
- Ineke A. Koele (vrij naar William James) 

Koele Tax & Legal Perspecta vormt een knooppunt van ‘excellence’, het beoefenen van topkwaliteit en leiderschap met het doel om een baken te zijn voor onze cliënten. Vanuit onze nichepraktijk denken we in de breedte met onze cliënten mee.

Wij creëren vernieuwende oplossingen door integratie van verschillende perspectieven. Wij verbinden onder meer:

  • Kennis en context
  • Civiel en fiscaal recht
  • M(w)ensen en structuren
  • Financieel en sociaal kapitaal
  • Passie en verantwoordelijkheid
  • Delen en groei: win-win denken
  • Academische inzichten en pragmatisme
  • Winst en navolging van duurzaam succes
  • Nederlandse en buitenlandse rechtsculturen

Missie

Onze missie is om een waardevolle partner voor u te zijn en vanuit de breedte van uw doelstellingen het maximale te bereiken.

Modern

We werken met de modernste Legal Intelligence en knowledge systemen, digitale dossiers en spraakherkenningssystemen, zijn via onze light laptops altijd online en reizen graag per trein en Brompton vouwfiets waardoor we zo min mogelijk tijd verliezen. 

We zijn verzekerd tot € 10.000.000 per zaak en hebben in onze carrière nog nooit beroep hoeven doen op een aansprakelijkheidsverzekering.

Ons kantoor is In Deventer gevestigd in de Twick, een monumentaal pand aan de IJssel. Onze basis, waar cliënten graag terugkomen. In Amsterdam beschikken we over representatieve bespreekruimtes op de Dam.

Specialistische toegevoegde waarde en samenwerking

Wij ‘ontbundelen’ juridische diensten en doen alleen zelf, waar wij echt specialistische toegevoegde waarde leveren. Anders gekwalificeerde (hulp)werkzaamheden besteden we uit tegen concurrerende prijzen. Of in samenwerking met uw bestaande adviseurs. Wij zijn daarin volledig flexibel en focussen ons op het belang van uw zaak.

Uitgebreid netwerk van topspecialisten: Koele Wire

Wij geloven dat onafhankelijke samenwerking op basis van kwaliteit en strategie essentieel is voor een superieure uitkomst. U treft bij ons geen gedwongen winkelnering aan met andere professionals. Dat werkt efficiënt, zonder bureaucratische ruis en bijbehorende overhead.

Wij werken onafhankelijk. Uitsluitend aan de hand van de vraagstelling van een cliënt, betrekken we professionals uit ons uitgebreide nationale en internationale netwerk van topspecialisten bij ons werk. Wij kijken daarbij niet naar kantoren, maar naar de beste professionals op hun terrein en de match met uw specifieke belang.

Omdat wij ook regelmatig interactie plegen met de specialisten van Koele Wire, zijn we uitstekend op de hoogte van vele aan ons terrein grenzende ontwikkelingen, nationaal zowel als internationaal.

“Ineke Koele has the great gift of combining a profound knowledge, not only of Dutch law but also of the manner in which clients with an international profile can make cross border arrangements work effectively, with excellent communications skills, embracing both lay clients and lawyers from other jurisdictions. I have really enjoyed working with her on a project which combined civil and common law structures in the context of a mix of private interests and charitable/purpose trusts and foundations.” 
Simon Weil, Bircham Dyson Bell, London


Kosten

Onze kosten zijn volledig transparant en worden vooraf duidelijk besproken. Er wordt zo mogelijk gewerkt aan de hand van vooraf opgestelde (doorlopende) schattingen. Alternatieve fee-afspraken zijn bespreekbaar binnen de normen van onze beroepsorganisaties. We concurreren niet op prijs, maar door onze werkwijze zijn onze kosten goed beheersbaar.

 

Blog
Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties

Het begin van het einde van onze rechtsstatelijke vrijheid door populistische symboolpolitiek Na enige decennia van onderzoek en praktijk in de non-profit sector ben ik er diep van doordrongen geraakt dat deze sector de buffers vormt van onze democratische rechtstatelijke maatschappij.

Publicaties

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4

The Dutch Private Foundation: a robust but flexible tool in dynastic structuring In this article, the use of Dutch private foundations in international wealth planning is described.