ANBI’s

In Nederland is de regeling van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) de toegangspoort voor vrijstelling van schenk- en erfbelasting, voor de aftrekbaarheid van niet-zakelijke schenkingen door particulieren en bedrijven en voor enkele specifieke regelingen in de vennootschapsbelasting. Wij adviseren en procederen over de ANBI status van Nederlandse en buitenlandse familiestichtingen, vermogensfondsen, donor-advised funds en NGO’s.

De fiscale status van algemeen nut beogende instellingen is de laatste jaren sterk in ontwikkeling en er wordt veel over geprocedeerd. Wij doorgronden deze regelgeving en haar context en adviseren u graag proactief. Het komt in de praktijk steeds meer aan op een juiste voorbereiding en presentatie ten opzichte van doel en strekking van deze regelgeving. Wij weten de weg binnen de belastingdienst en voeren vaak met succes discussies met het ANBI-team over het ANBI-karakter van een instelling.

Specifiek op het terrein van structurering van commerciële activiteiten door de instelling ontstaan vaak discussies met de belastingdienst. Zie ook Ondernemen voor Maatschappelijke Meerwaarden.

Buitenlandse charities

Buitenlandse charities kunnen ook de ANBI-status in Nederland aanvragen en zich een plek verschaffen op de Nederlandse fondswervingsmarkt. Met name bij Major Donors/ impact investing ligt hier een enorme groeimarkt, die nog nauwelijks is ontwikkeld. De liberale wijze waarop de Nederlandse wetgever haar ANBI-faciliteiten heeft opengesteld naar het buitenland is uniek in de wereld.

Ook kunnen buitenlandse charities het Nederlandse liberale regime aanwenden om te ‘partneren’, dat wil zeggen om een deel van hun activiteiten in een Nederlandse structuur aan te wenden. Daarmee kunnen de voordelen van verschillende jurisdicties worden gecombineerd en geoptimaliseerd.

Juridische vormgeving ANBI proof

Indien eenmaal de ANBI-status is verkregen, is het van belang dat de activiteiten en de overeenkomsten daaromtrent, zoals schenking- en sponsorovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en commerciële activiteiten binnen een ANBI-kader passen, om problemen op dit terrein te voorkomen. Wij integreren BTW-aspecten in onze adviezen, in samenspraak met een dynamische BTW-expert op dit terrein uit het Koele Wire.

Bent u nog zoekende of u in Nederland of toch elders een filantropische organisatie wilt stichten, dan helpen wij u graag met een afweging op de voor u relevante locatiefactoren.

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4