Social Enterprises: ondernemen voor Maatschappelijke Meerwaarden

Voor ons is het duidelijk dat innovatieve ondernemende initiatieven de maatschappij sneller verder kunnen brengen. Het creëren van schaalgrootte en een onafhankelijk business model zijn sleutelfactoren voor een duurzame groei. De combinatie met maatschappelijke meerwaarden kan in verschillende vormen tot uitdrukking komen, die allen verschillende fiscaal-juridische en bestuurlijke vragen kennen. Wij adviseren nieuwe en bestaande non-profits om de juiste structuur te ontwerpen om zich zakelijker op te stellen in een snel veranderende maatschappij.

Koele Tax & Legal Perspecta is aangewezen als de Nederlandse Expert van de European Social Enterprise Law Association (ESELA), opgericht in 2015 op initiatief van het Londense kantoor Bates Wells Braithwaite en de Europese Commissie. 

In Nederland bestaat geen separate rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen met een beperkt uitkeringenbeleid. Wel is het heel goed mogelijk om verschillende hybride structuren te creëren. Afhankelijk van uw doelstellingen en wensen op lange termijn, modelleren wij de meest passende (combinatie van) rechtsvormen in een fiscaal optimale opzet. Of het nu gaat om geïntegreerde of parallelle stichtingen, verenigingen, BV’s, coöperaties, CV’s of een opzet in combinatie met buitenlandse rechtsvormen. De bijbehorende governance moet recht doen aan uw doelstellingen. Op fiscaal gebied zijn optimalisering van winstbelastingdruk op de resultaten en optimalisatie van de BTW-positie met betrekking tot onder meer de investeringen belangrijke doelstellingen. Op dit terrein zijn makkelijk kostbare vergissingen te maken, het is dus verstandig u specifiek te laten adviseren.

Na reeds bij diverse juristen te hebben aangeklopt, was Ineke de eerste die mij adequaat kon helpen met een doeltreffende structuur. Haar nationale en internationale kennis inzake het samenspel van bv’s en stichtingen is indrukwekkend up-to-date. Met een heldere en vernieuwende aanpak kan ik nu wereldwijd fondsen werven om wereldwijd impact te realiseren. Ik heb typisch een ‘Social Enterprise’. De Nederlandse wetgeving weet daar echter geen raad mee, Ineke wel. ' Corinne Heijn – founder UnitedSucces

Handhaving ANBI status

Waar ondernemingen onderdeel zijn van de structuur van ANBI’s zijn de conceptuele perspectieven ten aanzien van context, doelstelling en middel van groot belang voor handhaving van de fiscale ANBI-status. Niet altijd is echter de ANBI-status noodzakelijk om de beoogde fiscale neutraliteit te bereiken. Waar dat wel het geval is, bereiden wij de organisatie voor op een scherpzinnige koers om de ANBI-status te verkrijgen of te behouden en zo nodig procederen we daar met verve over.

Wij hebben er veel plezier in om te werken aan de vele initiatieven die er op dit vlak worden ontplooid en zetten onze creativiteit graag in om met u mee te denken.

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4