Internationale filantropie

internationale-filantropie

Internationale filantropie kent vele belemmeringen op fiscaal en juridisch terrein. Vanuit grondige kennis van het internationale landschap, de functies van diverse beperkende regels en een onderzoek naar de werkelijke oorzaken van deze belemmeringen, hebben wij de volgende oplossingen geïdentificeerd:

  1. Erkenning van fiscaal geprivilegieerde status over de grens
    Wij hebben veel ervaring met de wijze waarop in het buitenland gevestigde charitatieve organisaties in Nederland worden erkend als ANBI’s. Daarmee kunnen inwoners fiscaal aftrekbaar en vrij van schenkbelasting rechtstreeks aan deze organisaties schenkingen verrichten. Omgekeerd erkennen andere landen ook met regelmaat Nederlandse charitatieve instellingen, waardoor een buitenlandse geefmarkt zich voor uw instelling opent

  2. De ideale jurisdictie voor een internationale instelling met (geheel of gedeeltelijk) charitatieve doeleinden
    Deze ideale jurisdictie hangt uiteraard af van een aantal subjectieve factoren, maar ook van de beoogde activiteiten van de instelling. Moet het Zwitserland, Singapore, Londen of Nederland worden? Of een combinatie van twee, al dan niet als charitatieve instellingen erkende, organisaties?

  3. Europese of Supranationale stichting of vereniging naar Nederlands recht
    De Europese stichting bestaat niet en gaat er ook voorlopig niet komen, nu het voorstel voor een EU-Richtlijn voor een Europese stichting in november 2014 door de lidstaten is verworpen. Door de flexibiliteit van het Nederlandse stichtingenrecht is het echter mogelijk om een ‘Europese’ stichting naar Nederlands recht op te richten, die in veel Europese lidstaten kan worden erkend als vergelijkbaar met een binnenlandse vrijgestelde organisatie die een publiek doel behartigt.

Ook internationale NGO’s richten vaak een Nederlandse stichting of vereniging op om de supranationale governance van haar wereldwijde activiteiten vorm te geven. Dergelijke stichtingen of verenigingen behoeven niet feitelijk in Nederland werkzaam te zijn.

Lees meer: Internationale NGO’s; Algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

 

« Terug
Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.