Internationale NGO’s

Internationaal opererende Non Governmental Organizations (NGO’s) gebruiken vaak Nederlands stichtingen- of verenigingenrecht om hun internationale governance perfect in te regelen.

De flexibiliteit van het Nederlandse recht ten aanzien van stichtingen en verenigingen is ongeëvenaard, terwijl het ook robuust blijft in een zuivere internationale context. Wij adviseren NGO’s over de creatie van supranationale verenigingen of stichtingen en hun overall governance en over reorganisaties van dergelijke supranationale governance-entiteiten.

De basis van ons werk op dit terrein is gelegen in de dissertatie die in 2007 is voltooid ‘International Taxation of Philanthropy’, dat aan de hand van functionele analyse van de Amerikaanse, Duitse en Nederlandse rechtssystemen op civiel en fiscaal gebied een oplossing aandraagt voor de problemen die internationale geldstromen ervaren binnen de non-profit sector.

Op basis van onze internationale kennis geven wij kritisch commentaar op de Nederlandse wetgeving in vergelijking met andere jurisdicties, geven ‘cutting edge’ adviezen over vernieuwende ontwikkelingen, waarbij we procedures op principiële punten niet schuwen.

Als hoofdredacteur Tax & Legal van De Dikke Blauwe (www.dedikkeblauwe.nl) publiceren we regelmatig onze bijdragen op dit webportal.

Tevens adviseren wij internationale NGO’s om internationaal geldstromen fiscaal efficiënt te laten verlopen. We maken daarbij gebruik van verschillende samenwerkingsmodellen. In samenwerking met specialistische buitenlandse counsel, waar dat opportuun is.

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4