Major Donor en Nalatenschappen werving

Als Non-Profit wenst u een stabielere basis te creëren door nieuwe bronnen van fondsen te werven. Op het snijvlak van Private Clients en Non Profits bevindt zich de groep Major Donors, die in Nederland nog vrijwel onontgonnen is. Wij helpen Non Profits om deze markt te ontsluiten met fiscaal-juridische innovaties ingebed in strategische adviezen. Het op een zorgvuldige wijze werven van fondsen van vermogende particulieren via hun nalatenschap is een delicaat onderwerp, waarbij bovendien conflicten met de nabestaanden op de loer liggen.

Major Donors

In individuele gevallen van Major Donors adviseren wij de juiste specifieke vorm aan een schenking, grant, sponsor- of samenwerkingsovereenkomst te geven, waarin de intenties van beide partijen worden gereflecteerd. Op de meest optimale fiscale wijze bovendien.

Dit is een vakgebied wat in Nederland nog in de kinderschoenen staat, maar wat grote potentie heeft. In de Verenigde Staten en Canada is ‘planned giving’ de laatste decennia ontwikkeld door de Non Profits in samenspraak met de overheid.

Lees: 'Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid'

Zie ook: Private Clients - Filantropie & Impact Investing

Fiscale voordelen, resultaten zien en optimalisatie levenslang inkomen

Veel mensen hebben goede doelen (ANBI’s) in hun testament begunstigd, maar missen daarmee de fiscale voordelen van schenkingen tijdens leven en het plezier om de resultaten van hun bijdrage te zien. Dat kan ook heel anders. Door alleen de blote eigendom te laten schenken en deze contant te maken voor uw instelling geeft u de donor de zekerheid van een optimaal rendement op het geschonken vermogen, terwijl uw organisatie wel het vermogen van de Major Donor kan verwelkomen. Om dit eenvoudiger te maken voorANBI’s hebben wij Gedeeld Geven ontwikkeld (www.gedeeldgeven.nl).

Ook andere vormen van win-win denken, waarmee uw organisatie een  betekenisvolle band ontwikkelt met prospect Major Donors of juist hun (klein)kinderen, behoren tot de mogelijkheden.

Legaten en Erfstellingen

Het werven van legaten en erfstellingen van vermogende particulieren staat ook in Nederland nog in de kinderschoenen. Het kan heel lucratief zijn om van uw zeer tevreden patiënten, bezoekers, alumni of andere belanghebbenden te vragen u via hun nalatenschap te bevoordelen. Daarbij gelden echter wettelijke en ook pragmatische aandachtspunten, nu het voor nakomelingen van erflaters een zure ervaring is te moeten ervaren dat zij minder belangrijk waren dan zij hadden gedacht. Erfrechtelijke conflicten waarin uw organisatie rechtstreeks betrokken is, zijn dan ook voorspelbaar. Ter vermijding van forse (reputatie)schade is het wezenlijk dat u deze aandachtspunten zuiver in kaart brengt en daarnaar handelt. Vergelijkingen met het werven van dezelfde fondsen tijdens leven (Major Donors) leiden vaak tot een voorkeur voor de laatste vorm.

Heeft dit toch geleid tot een probleem, dan is Koele Tax Legal Perspecta uw partner om een gerezen conflict te adresseren met een scherp oog voor uw belangen over de volle breedte.

Lees meer: De zaak Broekhuis
Lees meer: Conflicten rondom Vermogen (Wealth Disputes)

Lees de Case: Conflict over nalatenschap

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4