Navigatie bij complexe nalatenschappen

navigatie-bij-complexe-nalatenschappen

Bij voorkeur voorkomen we complexe nalatenschappen door adequate vormgeving van (internationale) woonplaats (internationale mobiliteit), bestuur van het vermogen (family governance), estate planning en vermogensoverdracht aan familieleden, werknemers of maatschappelijke organisaties, op maat gemodelleerde testamenten en een juiste communicatie daarover tijdens leven (navolgingsplanning).

Indien zorgvuldige navigatie tijdens leven is uitgebleven, is er na het openvallen van een complexe nalatenschap werk aan de winkel: minimalisatie van fiscale en juridische kleerscheuren en het voorkomen respectievelijk behandelen van taaie conflicten over een opengevallen nalatenschap. Dit vergt echte stuurmanskunst, waarbij een onafhankelijke expert geen luxe is.

Case: Nalatenschap wereldwijd vereffenen zonder erfbelastingdruk of met dubbele heffingen?

Bij de nalatenschap van een internationale mobiele persoon met vermogensbestanddelen en woningen in diverse landen rijzen vragen naar toepasselijk internationaal recht en potentiële fiscale verplichtingen in verschillende landen. Navigatie tussen drie verschillende fiscale en rechtssystemen was noodzakelijk, waaronder Nederland, met substantiële risico’s op dubbele juridische heffingen. De nalatenschap werd uiteindelijk wereldwijd vereffend zonder enige erfbelastingdruk. In dit proces van scherpe navigatie verbleef de familie in harmonie met elkaar.

Navigeren bij conflicten over opengevallen nalatenschappen

Conflicten over opengevallen nalatenschappen zijn destructief en komen vaak voort uit een complexe familiegeschiedenis. Het heel laten van eenieders perspectief en het werken aan fiscale optimalisatie kan een uitstekende kapstok zijn om de familie achter een strategie te krijgen. Niettemin moeten soms procedures met verve gevoerd worden om er goed uit te komen, al dan niet in een schikking tijdens de procedure. Steeds vaker worden procedures aangevangen op basis van interpretatie van testamenten, beweerdelijke nietigheid van testamenten op basis van wilsonbekwaamheid of bedrog.

Case: Conflict over nalatenschap: parallelle procedures in verschillende landen

Een conflict over de nalatenschap van een persoon met vermogensbestanddelen en woonhuizen in meerdere landen vraagt een strategische visie waarbij internationaal privaatrecht, verschillende rechtsculturen en fiscaal recht samenkomen. De erflaatster had bij het laatste testament alles nagelaten aan een bij testament opgerichte Nederlandse stichting met een goed doel. Familieleden van de testateur betwistten de rechtsgeldigheid van het testament voor de Engelse rechtbank.

Het is in common law jurisdicties praktisch gesproken veel eenvoudiger om een testament te vernietigen op basis van wilsonbekwaamheid en vergelijkbare rechtsgronden dan in ons rechtssysteem, waar notarissen een belangrijke waakfunctie hebben in dit opzicht en er meer rechtszekerheid bestaat.

Daarom startten wij een parallelle procedure in Nederland namens de stichting om de rechtsgeldigheid van het Nederlandse testament en de daarbij opgerichte stichting te bevestigen. Er volgde een strijd voor de UK Court om het forum conveniens te bepalen, met als inzet de vraag of er in Nederland verder geprocedeerd mocht worden. Nadat de UK Court had geoordeeld dat de stichting in Nederland mocht procederen, werd de zaak geschikt door partijen.

« Terug
Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.