Filantropie & impact investing

“Families learn more about long-term wealth preservation through giving than they do through spending or accumulating" James E. Hughes Jr.

Steeds vaker willen succesvolle mensen hun vermogen(s) aanwenden om de wereld een mooiere plek te maken, gedurende hun leven en daarna. Er zijn vele verschillende manier om maatschappelijke doelen na te streven, die elk verschillende juridische, fiscale en financiële gevolgen hebben voor de donor of diens onderneming. Wij hebben diepgaande kennis van ANBI-wetgeving, internationale filantropie en fiscale planning en kunnen u trefzeker de juiste oplossing adviseren in uw omstandigheden.

Integratie met bedrijfsopvolging, estate planning, family governance en maatschappelijk ondernemen

Wij integreren zo mogelijk advisering over de wijze waarop filantropie kan bijdragen aan de continuïteit van familiebedrijf en closely held onderneming, family governance, estate planning en maatschappelijk ondernemen. Familiebedrijven die heel succesvol zijn geweest door de generaties heen, hebben allemaal een ijzersterke family governance en zijn vrijwel zonder uitzondering ook actief in filantropie.

Filantropie is dan ook een ijzersterke business case voor een vermogende familie, mits deze op de juiste manier wordt ingezet.

Wij zijn thoughtleader op het terrein van de wetgeving rondom maatschappelijke vrijgevigheid, publiceren regelmatig kritische bijdragen op zowel nationale als internationale aspecten van filantropie en sociaal ondernemerschap.

Venture philanthropy en Impact Investing

Venture philanthropy is een verzamelnaam voor ‘hybride’ vormen van vermogensaanwending waarbij ondernemingsmodellen worden gebruikt om maatschappelijke doeleinden op duurzame wijze te dienen, zonder afhankelijkheid van giften of subsidies. Microfinanciering is een bekend voorbeeld. Inmiddels worden er ook franchisemodellen en investeringsmodellen (‘Impact Investing’) toegepast, met het doel om maatschappelijke problemen aan de hand van tipping points op te lossen op een veel grotere schaal dan waar zuivere filantropie toe in staat is.

Fiscale autoriteiten in Nederland en daarbuiten vinden het lastig om venture philanthropy te onderscheiden van winst beogende initiatieven en er ontstaan niet zelden conflicten hierover. Een zorgvuldige voorbereiding en presentatie zijn daarom essentieel om deze initiatieven te laten slagen.

Zie ook Non Profits: Ondernemen voor Maatschappelijke Meerwaarden

Ineke is pretty unique, in the early days I met her at The European Association of Planned Giving, she was, twenty years ago, a rising star in Cross-border Giving. Dr Ineke Koele was and is a innovator in a conservative philanthropy sector.  - Peer Review, Citywealth 2021 

Gedeeld Geven

Voor particulieren boven 65 jaar die niet zelf een stichting wensen op te richten, maar aan bestaande maatschappelijke organisaties willen bijdragen, tegelijkertijd hun inkomen levenslang willen optimaliseren én de resultaten van hun bijdrage willen aanschouwen, hebben wij Gedeeld Geven ontwikkeld. Dit is een nieuwe, effectieve manier om deze doelen te combineren. Gedeeld Geven is geïnspireerd op  het Amerikaans/Canadese populaire ‘planned giving’, een vorm van schenken waarbij een belang bij het vermogen wordt behouden in combinatie met de fiscale voordelen over het geschonken belang. Zie de website www.gedeeldgeven.nl.

‘Wie meer dan een kwart miljoen euro weg te geven heeft, kan gebruikmaken van initiatieven als dat van Stichting Gedeeld Geven (gedeeldgeven.nl). Door een slimme aanpak buit de schenker niet alleen alle fiscale voordelen van een periodieke gift uit, hij ontvangt ook nog eens 3% of meer ‘rente’ over het weggeschonken vermogen. Dat is meer dan hij op een spaarrekening krijgt.’
Aert-Jan Grotenhuis, Consumentengeldgids februari/maart 2015

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4