Problemen met de belastingdienst

"Results-driven, with the right mindset to realize the best solution or deal. Open in her communication and swift follow up. Good teamwork. "
- Citywealth clients review 2019

De rechtsontwikkeling op het terrein van non-profit instellingen loopt achter op de maatschappelijke ontwikkelingen, wat altijd spanning oplevert. Het is van belang om de belastingdienst mee te nemen in het proces, zodat problemen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. In sommige gevallen moeten er ook gewoon barrières worden geslecht, voordat de overheid meegaat in nieuwe rechtsontwikkelingen; in die gevallen zit er weinig anders op dan te procederen.

Op het terrein van non-profit instellingen zijn de meeste problemen met de belastingdienst te voorkomen door ze vóóraf op de juiste wijze te adresseren, in overleg met de inspecteur. De belastingdienst is erop gericht om afwijkende gevallen op te sporen en kritisch te onderzoeken.

Beweegt men zich echter op een terrein waarbij de belastingdienst juist géén toezeggingen vooraf wenst te doen, dan dient men zelf een uitgebalanceerde strategie te formuleren met oog voor de belangen van de belastingdienst.

Leidt het dan toch tot een conflict, dan volgt een proces van onderhandeling; indien de belastingdienst niet in beweging is te krijgen dient een procedure te volgen, waar de rechter wordt gevraagd de zaak los te wrikken.

Van belang is dat u door het gehele proces een fiscaal advocaat heeft die de zaak in het juiste perspectief weet te zetten, met oog voor de visie van de belastingdienst en rechterlijke macht. Die bovendien proactief weet op te treden en oog heeft voor de specifieke aspecten van uw zaak. En die tenslotte, als het nodig is, alle zeilen trimt in de verdediging van uw standpunt.

Koele TaxLegalPerspecta biedt u bij uitstek dit perspectief.

Lees ook: Probleemoplossing/ Wat wij doen: Problemen met de belastingdienst. 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4