Bedrijfsstichting

Het uitbreiden van een bedrijf met een parallelle of geïntegreerde stichtingsstructuur om de wellicht al aanwezige strategisch-maatschappelijke activiteiten te bundelen en uit te breiden biedt voordelen vanuit verschillende perspectieven: fiscaal, juridisch, markt-strategisch, continuïteit, human resources. Wij geloven dat dit type hybride structuren een gouden toekomst tegemoet gaat en lopen voorop bij het ontwikkelen daarvan.

Om als bedrijf succesvol te zijn in een transparante maatschappij, is het profileren op maatschappelijk gebied steeds wezenlijker. Dat kan door te ‘partneren’ met bestaande maatschappelijke organisaties; de contractuele vormgeving dient daarbij kritisch te worden bekeken. Steeds vaker creëren bedrijven zelf operationele bedrijfsstichtingen, die parallel lopen aan de bedrijfsstructuur. Daarbij gaat het om de creatie van een zinvolle relatie tussen bedrijf en stichting.

Ook kunnen corporate foundations in de aandeelhoudersstructuur worden ingebed, waarbij bedrijf en stichtingsactiviteiten elkaar blijvend kunnen versterken. Dergelijke structuren geven rust, flexibiliteit, fiscale voordelen, continuïteit en een sterkere positie in de markt.

Bedrijfsfamiliestichting

Indien het bedrijf een familiebedrijf is, kent de bedrijfs-familiestichting een bundeling van nog meer perspectieven op het terrein van continuïteit en bedrijfsopvolging, estate en navolgingsplanning.

Door de verschillende generaties te betrekken bij de activiteiten, kunnen volgende generaties worden voorbereid en de cohesie binnen de familie worden verbeterd. Indien de stichting een bepaalde positie heeft verworven, kan zij ook optreden als regelaar voor delicate zaken binnen de familie en bovendien optreden als vangnet voor de familie, van wie zij haar funding ontvangt. De stichting kan haar maatschappelijke activiteiten zelf organiseren, samenwerken met andere organisaties, maatschappelijke investeringen doen (impact investing) of een social enterprise opzetten met een strategisch doel.
Zie ook: Familiebedrijf, Opvolging en Continuïteit.

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4