Familiestichtingen voor ondernemende of vermogende families

familiestichtingen-een-duurzame-oplossing-creeren-voor-vermogende-en-ondernemende-families

Wij gebruiken familiestichtingen in twee hoofdsmaken:

Beide vormen van familiestichtingen zijn uitstekende oplossingen voor:

  • Verbetering van de family governance
  • Het bevorderen van de familiecohesie en onderling vertrouwen
  • Het voorbereiden van de volgende generatie op hun toekomstige rol
  • Het borgen van familiewaarden en uitgangspunten voor meerdere generaties (‘dynastieke structurering’)
  • Exit op neutraal terrein voor familieleden die willen cashen
  • Vangnet voor familieleden in nood (bonding)

De ANBI familiestichting is eveneens interessant met het oog op strategische CSR/filantropie, waarbij de public relations van het bedrijf wordt versterkt. Tevens kan zij bijdragen aan aantrekkelijke en exclusieve estate planning voor familieleden en reductie van familieconflicten. Tot slot kan zij een oplossing vormen voor complexe internationale problematische vermogensplanningsstructuren, die bijv. zijn vastgelopen op anti-misbruik wetgevingen.

Private familiestichtingen (Private Foundations) zetten wij ook in voor belastingvrije en flexibele vermogensplanning en asset protection voor niet in Nederland woonachtige families. Lees verder op  Private Clients: Estate en Navolgingsplanning en  Stichtingen en trusts.

« Terug
Blog
Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties

Het begin van het einde van onze rechtsstatelijke vrijheid door populistische symboolpolitiek Na enige decennia van onderzoek en praktijk in de non-profit sector ben ik er diep van doordrongen geraakt dat deze sector de buffers vormt van onze democratische rechtstatelijke maatschappij.

Publicaties

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.