Stichtingen en trusts

Grote (familie)vermogens vergen speciale aandacht. Wij helpen families met (aanpassingen van de) internationale structurering van hun vermogen in trusts en stichtingen, ter bescherming en behoud van het vermogen op lange termijn ('asset protection').

Daarnaast adviseren wij stichtingen, trustees, family offices en banken op fiscaal en juridisch terrein. waar nodig in intensief overleg met buitenlands peers uit ons uitgebreid internationaal netwerk, het Koele Wire, op deze specifieke terreinen.

Wij hebben jarenlange ervaring op het terrein van internationale trustsituaties en de positie van trustees en protectors in verschillende jurisidicties, alsook met de vraag hoe deze structuren te ontmantelen.

Door de belastingdienst wordt veel geprocedeerd over de fiscale positie van vermogende particulieren jegens trusts, en vergelijkbare buitenlandse stichtingen en andere doelvermogens. We hebben baanbrekende winnende jurisprudentie bij de Hoge Raad gecreëerd over de positie van een in Nederland woonachtige beneficiary van een US Qualified Domestic Trust.

Solide alternatief op maat: Nederlandse familiestichting

De Nederlandse stichting administratiekantoor biedt al lange tijd fantastische mogelijkheden voor family governance en asset protection op het gebied van zeggenschap en bestuur.

Met de invoering van de wetgeving rondom Afgescheiden Privaat Vermogen in 2010, is de mogelijkheid van het gebruik van Nederlandse familiestichtingen een aantrekkelijke optie geworden.  

Sinds enkele jaren is door Koele Tax & Legal Perspecta het gebruik van de Nederlandse familiestichting als een solide en flexibel alternatief voor de Angelsaksische zogenoemde discretionary trustvormen ontwikkeld. Voor niet in Nederland wonende families heeft dit bovendien het effect, dat het vermogen in de familiestichting bij een juiste vormgeving niet aan Nederlandse belastingheffing onderworpen wordt. In het ontwerp van familiestichtingen voor internationale families wordt vaak een combinatie van familiale en maatschappelijke doelstellingen gebundeld.

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4