Estate en Navolgingsplanning

 "Able to provide comfort in delicate and sensitive situations". "Very pleasant advisor to work with".
-Citywealth Client review 2019

Koele Tax & Legal Perspecta is specialist op het terrein van de ‘high end’ estate planning, zowel nationaal als internationaal. Wij adviseren Private Clients over de volle breedte van het fiscale en civiele recht en werken bij de implementatie samen met verschillende notarissen, die wij hebben geselecteerd als de beste in hun veld.

Wij onderscheiden de volgende fasen van estate planning:

  • Vermogensplanning in de creatieve fase. Dat gaat zowel over een zinvolle planning ten aanzien van de groei van uw bedrijf, als planning met stichtingen, trusts of verschillende typen vennootschappen ten aanzien van uw overige vermogensbestanddelen.

  • Vermogensoverdracht tijdens leven of bij overlijden. Het adresseert de vragen wanneer, aan wie en wat er precies ter beschikking zal komen. Of het nu gaat om uw bedrijf, intellectuele eigendom, vastgoed, buitenlands vakantiehuis, landgoed, kunstverzameling of vrij beschikbaar vermogen. Met bijbehorende slimme schenkingen, testamenten, stichtingen, fondsen in binnen- en buitenland.

  • De planning na overlijden; in complexere situaties komt aan de erfgenamen in feite een grotere vrijheid toe om na overlijden in overleg te plannen dan men zich meestal realiseert.
    Lees meer hierover: Trusts & Trustees, Oxford University Press, 2014, Mistake in Dutch Private Clients practice: the autonomy of parties revealed

Als specialist in zowel (internationale) fiscale aspecten van vermogensplanning als in de (internationale) civielrechtelijke aspecten van schenken en erven is Koele Tax & Legal Perspecta bij uitstek gepositioneerd om u over de volle breedte te adviseren en te begeleiden bij uw vermogensplanning. Wij werken samen met elke cliënt om de familie, hun vermogenssituatie en hun doelen te begrijpen en om hen uit te leggen welke zinvolle planning mogelijk is om hun doelen te bereiken.

Minimalisatie belastingdruk en conflicten: vermogensbescherming

Vanouds draait estate planning vooral om minimalisatie van belastingdruk, wat vooral bij internationale families uiterst complex kan zijn (zie ook Complexe Nalatenschappen). In onze opinie gaat estate planning ook om de minimalisatie van (potentiële) conflicten en de daarbij behorende family governance. Het streven daarbij is dat het vermogen over meerdere generaties behouden blijft. Tenslotte zien wij binnen het bestek van estate planning ook elementen als privacy en compliance in verband met vermogensbescherming (asset protection) meer op de voorgrond treden.

Navolgingsplanning voor een Lasting Legacy

Wij hebben het begrip Navolgingsplanning geïntroduceerd om aan te geven dat een zinvolle estate planning wordt ingebed in datgene wat de werkelijke waarde vormt van het vermogen voor u en de personen die u dierbaar zijn: het voegt de ‘ waarom’ vraag toe aan de planning. Als gevolg hiervan kan ook ‘succes’ (wat afgeleid is van het Latijnse ‘succedere’ wat ‘opvolgen, navolgen’ betekent) worden gedefinieerd in de familie.

Wereldwijd mislukt 70% van alle overgangen van vermogen naar de volgende generatie, zo blijkt uit een reeks van internationaal onafhankelijk onderzoek; in de derde generatie is het meeste vermogen verdampt. Het doel van Navolgingsplanning is dat estate planning ook succesvol is op langere termijn en navolging krijgt, zodat het een Lasting Legacy vormt.

Om dit verder concreet te maken stellen we aan Navolgingsplanning de volgende doelen:

  1. Bescherming van de familie tegen armoede op lange termijn (tenminste drie generaties)
  2. Mogelijkheden voor kinderen om uit te groeien tot gezonde, productieve volwassenen
  3. Het bevorderen van een werkende, betekenisvolle levensstijl (zoals Warren Buffet zei: Enough to do anything, not so much to do nothing)
  4. Het minimaliseren van conflict

Daarbij blijft fiscale optimalisatie altijd een belangrijke randvoorwaarde, maar is niet de primaire doelstelling van handelen. Dit bredere blikveld geeft ruimte om nieuwe paden in te slaan. Niet zelden wordt op deze wijze eveneens fiscale optimalisatie bereikt op een wijze die men eerder absoluut niet voor ogen stond.

Family Governance

Voor internationale families, familiebedrijven met verschillende generaties en ook voor familieleden die een liquiditeitsstrategie voltooid hebben kan het om verschillende redenen raadzaam zijn om aandacht te besteden aan family governance: het organiseren van het bestuur en de zeggenschap over het familievermogen, zowel tijdens leven als na overlijden.

Familiestatuut of Charter, Stichting Administratiekantoor, beheersstichting, familiestichting met private, sociale en/of juist charitatieve doeleinden: allemaal kunnen zij worden gebruikt voor family governance. Wat het beste past bij uw doelen en wensen.

Family governance kan een effectief middel zijn om familiale harmonie te bevorderen en problemen te voorkomen danwel op te lossen. Daarnaast is het de meest geëigende wijze om de familie te organiseren en de verschillen aannames, kennis en verwachtingen met betrekking tot het familievermogen, het bedrijf en de vermogensplanning in het algemeen te expliciteren en nog meer specifiek, hoe dit alles zal worden beheerst en beschermd in de toekomst.

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4