Private ondernemingen, samenwerking en duurzaamheid

Duurzame internationale structuren

Succesvolle ondernemers kijken over de grenzen en maken gebruik van internationale structuren als dat dienstig is aan hun doelen. Het maatschappelijk moment vraagt om reflectie op de inrichting van die structuren. Wij kijken kritisch naar de mogelijkheden en kunnen u, in samenwerking met specialisten uit het Koele Wire, adviseren over en begeleiden bij dreigende conflicten of reputatieschade over internationale structuren. 

Duurzame samenwerking

Elk privaat gehouden bedrijf heeft te maken met de complexe vraagstukken van opvolging en continuïteit. Wordt het bedrijf gehouden door verschillende samenwerkende eigenaren (closely held), dan is de kwaliteit van die samenwerking essentieel voor het succes en de continuïteit van de onderneming.

Juridische structuren kunnen een samenwerking vormen en sturen, mits dit ook op een goede wijze wordt geïmplementeerd en gecommuniceerd. Verschillende belangen dienen in balans te worden gebracht. Fiscale overwegingen zijn vaak primair sturend voor de vormgeving.

Niet zelden zien we in de praktijk dat de fiscale opzet niet goed met de werkelijkheid matcht, met allerlei complicaties tot gevolg. De verschillende perspectieven van de situatie lopen dan niet synchroon.

Koele Tax & Legal Perspecta slaat bruggen tussen de fiscaliteit enerzijds en een goedlopende samenwerking of een internationale realiteit anderzijds.

Wij adviseren vanuit de breedte, waar nodig in samenwerking met sectorspecifieke specialisten, over samenwerkings- en opvolgingsvraagstukken, management buy-ins, en internationale structuren van verschillende aard, zowel in de private sector als op het snijvlak van privaat en non-profit
(Zie ook: Ondernemen voor maatschappelijke meerwaarden).

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4