Duurzame bedrijfsopvolging en samenwerkingen

duurzame-bedrijfsopvolging-en-samenwerkingen

Het is een vaak vergeten feit, dat bedrijfsopvolgingen en samenwerkingen in de praktijk in ca. 70% van de gevallen mislukken. In een proces van bedrijfsopvolging of samenwerking, waar mensen van rol veranderen en daarmee hun perspectief op de zaak volkomen kan wijzigen, is een flexibele opstelling gewenst. Een juridisch-technische quick fix is daarom geen duurzame oplossing, maar levert het risico op dat de vorm gaat knellen en tot conflicten leidt tussen de stakeholders. Ook de fiscale beloftes worden dan helaas vaak niet bewaarheid.

Constructief gedragen advies

De kunst is om het proces te begeleiden, brandjes te blussen, en een perspectief te schetsen waar iedereen zich in kan vinden.

Dat is geen ‘top down’ advies van een senior ondernemer, aandeelhouder of bestuurder, maar een constructief gedragen advies dat de resultante is van een proces waarbij eenieders perspectieven aan elkaar zijn gekoppeld. Gebeurt dit niet zorgvuldig, dan ontstaan weeffouten in de uiteindelijke structuur.

Lees meer: Private ondernemingen, samenwerking en duurzaamheid.

Juridische tussenvormen

Juridische tussenvormen in de tijd kunnen nuttig zijn, zoals het creëren van (fiscaal vriendelijke) participatieregelingen zodat het ondernemerschap van stakeholders kan worden ontwikkeld en getest.

Familiebedrijven: cultuur van vertrouwen en cohesie

Vindt de bedrijfsopvolging in de familiesfeer plaats, dan zijn de perspectieven nog complexer. Verwachtingen, emoties, onzekerheden hebben vaak hun oorsprong in een familiegeschiedenis die zich niet eenvoudig laat benoemen. Het creëren van een cultuur van vertrouwen en cohesie is een voorwaarde voor een duurzame bedrijfsopvolging. Een onafhankelijke adviseur die meerdere perspectieven overziet, kan hier van grote betekenis zijn.

Lees meer: Familiebedrijf, opvolging en continuïteit.

Zie ook de Oplossing van de Familiestichting, die een solide basis kan vormen specifiek bij familiebedrijven, voor een betere vertrouwensbasis, een gezamenlijke visie en het voorbereiden van de jongere generatie; allemaal essentiële voorwaarden voor een duurzame continuïteit.

 

« Terug
Blog
Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties

Het begin van het einde van onze rechtsstatelijke vrijheid door populistische symboolpolitiek Na enige decennia van onderzoek en praktijk in de non-profit sector ben ik er diep van doordrongen geraakt dat deze sector de buffers vormt van onze democratische rechtstatelijke maatschappij.

Publicaties

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.