TEAM COMPLEXE NALATENSCHAPPEN

Dit team bundelt decennialange ervaring, analytisch vermogen en expertise vanuit verschillende gespecialiseerde invalshoeken en werkt vruchtbaar samen aan niet-alledaagse en internationale nalatenschappen.

Het team heeft als gemeenschappelijke visie dat problemen op dit terrein vooral voorkómen dienen te worden, nu procedures een familie ernstig kunnen ontwrichten en berooid achter kunnen laten.
Als het echter eenmaal op procederen aankomt, treden zij met vuur ten strijde voor de belangen van de cliënt indachtig de breedte van diens doelstellingen.

Dr. Ineke A. Koele

Combineert haar kennis van het fiscale en het erfrecht (2015, cum laude Specialisatieopleiding Erfrecht voor Advocaten) en haar internationale oriëntatie ten behoeve van dit team. Zij adviseert, onderhandelt en doet het Case Management van procedures in complexe nalatenschappen. Zie Wie zijn Wij.

Esther Maarsen-Neumann

Procesadvocaat in hart en nieren, specialist ondernemingsrecht en erfrecht. Esther heeft de specialisatie opleiding Erfrecht voor Advocaten van de Academie voor de rechtspraktijk afgerond. Zij is tactisch en tegelijkertijd onverschrokken.

Esther acteert zonder enige taalbarrière volstrekt tweetalig in het Duits (native) en Nederlands. Zij is bovendien op de hoogte van de relevante verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse recht, zodat cross border valkuilen en mogelijkheden voor cliënten pro-actief inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Esther spreekt en schrijft ook Engels.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4