1_estate-planningboeken-zwart-wit-estate-planning-

Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van recente publicaties, die beschikbaar zijn om te downloaden. Deze mogen echter niet gebruikt worden als referentie in een specifieke casus noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden. 

In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered. Holding Foundations are generally overlooked although they provide a purpose-driven ownership structure with a stewardship governance that avoids family conflicts, taxation and dispersed ownrship affecting the family business. The authors combine their experiences and insights from Denmark and the Netherlands with shareholder foundations of enterprises.

Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr. Koele provides a thorough commentary on the new report issued by DAFNE/ EFC on the regulatory and political challenges philanthropy is facing and the ways to go forward. Some of the views of the report are in contradiction to the results of her research. Contrary to the results of the report, she advocates for action by the non-profit sector and for all stakeholders involved, to address the issue of proper control in full.

The Commentary has also been published on the digital forum De Dikke Blauwe.

 

With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands. Ineke Koele explores the use of Dutch foundations, including the ANBI Regime, in the STEP Journal of July 2017.

In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'. Een wezenlijk ander perspectief, wat zij samen met topprofessionals uitdraagt in een unieke samenwerking onder de naam Procompanion Familiebedrijf (www.familiebedrijf.procompanion.nl)

Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving. Ineke gaf haar commentaar op de inhoud van deze rapporten voor het webportaal De Dikke Blauwe onder de titel: Nederland ANBI land, voorbij Cowboy Country  graag. Het niveau mag behoorlijk wat hoger !

 

 

Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf

Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

 

In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid. Nederland schiet nog te kort vergeleken met landen die op die op het gebied van filantropie al meer volwassen zijn, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zij maant de overheid niet de concurrentie aan te gaan met het private initiatief maar deze juist te steunen.


Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145. 

The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes. Due to its legal autonomy, it is less vulnerable to ‘inflammation’ and family conflicts if compared to a discretionary trust. A comparison with other continental foundation legislations shows that the Dutch foundation model is rather different in more than one respect.                                              

Vakblad Estate Planning, juli 2015

Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts. Dit artikel bevat een kritische analyse en een oproep aan de wetgever c.q. de Staatssecretaris.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4

In this article, the use of Dutch private foundations in international wealth planning is described.  The device is solid and less vulnerable to conflicts of interests, since beneficiaries do not have any enforceable interest in the Dutch foundation, whilst the family may retain control over the autonomous board by various indirect means. If the assets originate from
non-residents exclusively, the use of a Dutch foundation may be very tax efficient.

Trusts & Trustees, Oxford University Press, 2014

Fambizz, portal voor familiebedrijven: Column over de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

In de Dikke Blauwe 2015-16 schrijft Ineke een kritisch commentaar op de aandacht van de fiscale wetgever voor Piketty's 'Kapitaal in de 21e eeuw' en geeft haar visie op dit onderwerp. Het stuk is geschreven in het voorjaar en uiterst actueel rond de voor 2017 aangekondigde vernieuwde belastingheffing over vermogen.

Lasting Legacy planning voor Familiebedrijven, een noodzaak voor een succesvolle bedrijfsoverdracht. Gepubliceerd in Philanthropy Impact, Issue 7 2015

Over het nut van 'Dwaling' in de Nederlandse Estate Planning praktijk: een onderbelicht gebied en in verhouding met het Angelsaksische recht een rijke bron aan inspiratie in complexe familiesituaties en nalatenschappen: Trusts & Trustees, Oxford University Press, 2014

Ten Things You Probably Didn't Know about Philanthropy in the Netherlands, Philantropy Impact Winter 2013/2014

The worldwide rise of hybrid structuring at the seam of profit and non-profit organizations. Published in Summer 2013, Offshore Investment

Oxford University Press, 2012, author Chapter: the Netherlands

Offshore Investment Magazine, Juli/Augustus 2012

Vakblad Estate Planning Juli augustus 2012

Fiscaal Tijdschrift Vermogen, Augustus 2011

Filantropie Magazine, 3 November 2011

Offshore Investment Summer 2011

Liber Amicorum Prof. K.L.H. van Mens, Van Mens tot Mens, Sdu, maart 2011, p. 179 - 188

Fiscaal Tijdschift Vermogen, Maart 2011

Een kritisch exposé over het wetsvoorstel 31930, specifiek betrekking hebbende op Afgescheiden Privaat Vermogen.

Fiscaal Tijdschrift Vermogen, juni 2009.

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.