Social Enterprise, Samenwerking (Non-)Profit

´We sometimes become good by doing well´ -  Deirdre McCloskey, The Bourgeois Virtues

Steeds vaker hebben ondernemers en vermogende families oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en zoeken zij naar slimme mogelijkheden om maatschappelijk nut toe te voegen aan hun bedrijfs- of familiedoelstelling, waarmee bedrijf/familie ook een stabielere basis verkrijgt. Dat vergt de juiste juridische en fiscale vormgeving.

Koele Tax & Legal Perspecta is aangewezen als de Nederlandse Expert van de European Social Enterprise Law Association (ESELA), opgericht in 2015 op initiatief van het Londense kantoor Bates Wells Braithwaite en de Europese Commissie. 

Wij creëren samen met u langetermijn-, holistische strategieën voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap en maken de daarbij passende juridische structuren op maat. Met slimme overeenkomsten, geïntegreerde of parallelle profit/non profit structuren, afhankelijk van de situatie. Vanuit uw onderneming alleen, of juist ook in combinatie met uw privé-planning.

"Na reeds bij diverse juristen te hebben aangeklopt, was Ineke de eerste die mij adequaat kon helpen met een doeltreffende structuur. Haar nationale en internationale kennis inzake het samenspel van bv’s en stichtingen is indrukwekkend up-to-date. Met een heldere en vernieuwende aanpak kan ik nu wereldwijd fondsen werven om wereldwijd impact te realiseren. Ik heb typisch een ‘Social Enterprise’. De Nederlandse wetgeving weet daar echter geen raad mee, Ineke wel. "
Corinne Heijn – founder UnitedSucces

Het palet van samenwerkingen op het snijvlak van for profit en non-profit wordt steeds rijker geschakeerd.

Een kleine greep uit de diversiteit van onze adviezen:

  • Wij helpen ondernemers en hun families om de geëigende structuur op te zetten om door middel van impact investing hun bedrijfs- en familiale doelstellingen te verbreden.
  • Wij adviseren ondernemingen te transformeren in dynastieke structuren met een strategische doelstelling ten behoeve van non-profit aandeelhouders, waarmee zowel de langetermijn belangen van de onderneming als de non-profit doelstelling wordt gediend.
  • Wij adviseren ondernemingen om met behulp van non-profits duurzame opvolgingsstrategieën te bereiken, waarbij eventueel ook het management in staat is om te participeren. Non-profits zijn geduldige aandeelhouders en samenwerkingen met non-profits zijn (ook fiscaal) aantrekkelijke en duurzame alternatieven voor een volledige ‘exit & cash’-strategie.
  • Wij helpen maatschappelijke ondernemingen met een vernieuwende structuur om ook internationaal fondsen te werven. Wij helpen non-profits om zakelijk succesvol te zijn.

Meer lezen: Social Enterprises in the Dutch landscape
Meer lezen:  Case Duurzame management buy-in: een win-win-win oplossing
Bekijk het interview in programma Geldzaken over het nut van familiestichtingen met een maatschappelijke doelstelling voor familiebedrijven

 

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4