Problemen met de belastingdienst - Conflictoplossing

Conflicten met de belastingdienst komen in de beste families voor.
Indien er problemen dreigen of een geschil ontstaat met de belastingdienst, heeft u een alerte fiscaal advocaat nodig, die zeer deskundig is op de inhoud en bovendien weet hoe u effectief in bescherming te nemen. Die met een frisse blik uitzoomt en vervolgens uw belangen vertaalt naar een onderhandelingsstrategie, gebaseerd op diepgaand inzicht in:
a. de materie waarover het geschil gaat (het materiële fiscale recht) én
b. de kunst van het onderhandelen.
Die niet (onnodig) polariseert, maar vastbesloten en hoffelijk de belastingdienst tegemoet treedt. Die kan samenwerken met uw bestaande adviseurs of accountants. En die proactief naar oplossingen streeft.
Koele Tax & Legal Perspecta biedt u bij uitstek dit perspectief.

Met ca. 30 jaar ervaring in onderhandelingen met de belastingdienst en specifieke onderhandelingstrainingen aan de Universiteit van Harvard, kunt u van ons een geslepen strategie verwachten aangaande uw conflict. Die onderhandelingsstrategie gaat niet alleen over de inhoud van het geschil maar evenzeer over de framing van het geschil en het proces van de onderhandeling zelf. Een goede onderhandeling strekt verder dan louter het voorliggende geschil; het creëert waarde en leidt tot depolarisatie van de verhoudingen.

Hoewel de belastingdienst naar zijn aard een sterke onderhandelingspositie heeft is de notie van een machtsbalans vooral een perceptie. Wij weten daar goed raad mee.

Om een ‘level playing field’ te creëren met de belastingdienst is het echter mogelijk dat een formeel harde opstelling en het entameren van een procedure noodzakelijk is om de kwestie uit te kunnen onderhandelen. Een rechter is dan een onafhankelijke derde die de zaak kan helpen ‘los te wrikken’ waar het om de waardering van de feiten gaat. Niet zelden wordt dan tijdens de procedure, indien het level playing field is gecreërd, de zaak alsnog  geschikt door middel van een vaststellingsovereenkomst; gevoel voor timing is daarbij essentieel.

Een goede onderhandelingsstrategie is duurzaam en wordt ook in een geding gevolgd; er wordt dus geen gebruik gemaakt van ‘trucs’ of onnodige slakken zout, nu deze juist de eigen integriteit ondergraven.

Voor u is een onafhankelijke expert die authentiek en creatief kan onderhandelen essentieel. Een al eerder bij het conflict ‘betrokken’ adviseur heeft een belang wat niet gelijk loopt met uw belang en is daarmee niet onafhankelijk. Mogelijk is de adviseur aansprakelijk voor de gevolgen, of staat de reputatie van de adviseur op het spel, ten opzichte van u, zijn collega’s, het kantoor zelf, of de rechter. Dat staat in de weg aan het bepalen van een juiste onderhandelingsstrategie die zuiver gefocust is op uw belangen.

 

Zie ook: Probleemoplossing- Problemen met de belastingdienst

 

 

Blog
Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties

Het begin van het einde van onze rechtsstatelijke vrijheid door populistische symboolpolitiek Na enige decennia van onderzoek en praktijk in de non-profit sector ben ik er diep van doordrongen geraakt dat deze sector de buffers vormt van onze democratische rechtstatelijke maatschappij.

Publicaties

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4

The Dutch Private Foundation: a robust but flexible tool in dynastic structuring In this article, the use of Dutch private foundations in international wealth planning is described.