Problemen met de belastingdienst - Conflictoplossing

"In a very complicated professional case, Ineke proved to possess a finely tuned blend of professional knowledge and empathy in order to reach the desired goals. Apart from her extensive expertise in the fiscal/legal aspects she knows how to slow down or accelerate in a professional process. As our case asked for highly delicate interaction with institutional and government agencies she showed she knows exactly how to play the game. An 'out of the box' approach combined with a thorough knowledge of the relevant fiscal and legal aspects makes her an excellent professional in her field in our view."
- Daniel Bos Bonnerman & partners bv   

Conflicten met de belastingdienst komen in de beste families voor.
Indien er problemen dreigen of een geschil ontstaat met de belastingdienst, heeft u een alerte fiscaal advocaat nodig, die zeer deskundig is op de inhoud en bovendien weet hoe u effectief in bescherming te nemen. Die met een frisse blik uitzoomt en vervolgens uw belangen vertaalt naar een onderhandelingsstrategie, gebaseerd op diepgaand inzicht in:
a. de materie waarover het geschil gaat (het materiële fiscale recht) én
b. de kunst van het onderhandelen.
Die niet (onnodig) polariseert, maar vastbesloten en hoffelijk de belastingdienst tegemoet treedt. Die kan samenwerken met uw bestaande adviseurs of accountants. En die proactief naar oplossingen streeft.
Koele Tax & Legal Perspecta biedt u bij uitstek dit perspectief.

Met ca. 30 jaar ervaring in onderhandelingen met de belastingdienst en specifieke onderhandelingstrainingen aan de Universiteit van Harvard, kunt u van ons een geslepen strategie verwachten aangaande uw conflict. Die onderhandelingsstrategie gaat niet alleen over de inhoud van het geschil maar evenzeer over de framing van het geschil en het proces van de onderhandeling zelf. Een goede onderhandeling strekt verder dan louter het voorliggende geschil; het creëert waarde en leidt tot depolarisatie van de verhoudingen.

Hoewel de belastingdienst naar zijn aard een sterke onderhandelingspositie heeft is de notie van een machtsbalans vooral een perceptie. Wij weten daar goed raad mee.

Om een ‘level playing field’ te creëren met de belastingdienst is het echter mogelijk dat een formeel harde opstelling en het entameren van een procedure noodzakelijk is om de kwestie uit te kunnen onderhandelen. Een rechter is dan een onafhankelijke derde die de zaak kan helpen ‘los te wrikken’ waar het om de waardering van de feiten gaat. Niet zelden wordt dan tijdens de procedure, indien het level playing field is gecreërd, de zaak alsnog  geschikt door middel van een vaststellingsovereenkomst; gevoel voor timing is daarbij essentieel.

Een goede onderhandelingsstrategie is duurzaam en wordt ook in een geding gevolgd; er wordt dus geen gebruik gemaakt van ‘trucs’ of onnodige slakken zout, nu deze juist de eigen integriteit ondergraven.

Voor u is een onafhankelijke expert die authentiek en creatief kan onderhandelen essentieel. Een al eerder bij het conflict ‘betrokken’ adviseur heeft een belang wat niet gelijk loopt met uw belang en is daarmee niet onafhankelijk. Mogelijk is de adviseur aansprakelijk voor de gevolgen, of staat de reputatie van de adviseur op het spel, ten opzichte van u, zijn collega’s, het kantoor zelf, of de rechter. Dat staat in de weg aan het bepalen van een juiste onderhandelingsstrategie die zuiver gefocust is op uw belangen.

 

Zie ook: Probleemoplossing- Problemen met de belastingdienst

 

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4