Problemen met de belastingdienst

De belastingdienst gedraagt zich ook als een bedrijf met een omzetdoelstelling. In toenemende mate ontstaan er problemen met de belastingdienst voor ondernemers en vermogende families. Of het nu gaat om internationale structuren, mobiliteitskwesties, opvolgingsvraagstukken, of schenken en erven: het komt in de beste families voor.

Indien er problemen dreigen of manifesteren met de belastingdienst, heeft u een alerte fiscaal advocaat nodig, die bovendien inhoudelijk goed begrijpt wat uw situatie is. Die met een frisse blik uitzoomt en vervolgens uw wensen vertaalt naar een strategie. Die niet onnodig polariseert, maar vastbesloten en hoffelijk de belastingdienst tegemoet treedt. Die kan samenwerken met uw bestaande adviseurs of accountants. En die proactief naar oplossingen streeft.
Koele Tax Legal Perspecta biedt u dit perspectief. Waar uw zaak het nodig heeft, in samenwerking met (buitenlandse) specialisten op deelterreinen.

Zie ook: Probleemoplossing- Problemen met de belastingdienst

 

 

Blog
Een Doctor's Hospital: a pipe dream ?

“In a world of change, the learners shall inherit the earth, while the learned shall find themselves perfectly suited for a world that no longer exists.

Publicaties

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4

The Dutch Private Foundation: a robust but flexible tool in dynastic structuring In this article, the use of Dutch private foundations in international wealth planning is described.