Fiscaal-juridische vormgeving voor maatschappelijke ondernemingen

fiscaal-juridische-vormgeving-voor-maatschappelijke-ondernemingen

Verbinding van juridische concepten

Wij creëren in de praktijk oplossingen voor diverse soorten maatschappelijke ondernemingen, door creatief gebruik en verbinding van verschillende juridische concepten op het snijvlak van profit en non-profit handelen. Dit doen wij onder meer voor:

  • Non-profits met vastgoed en/of ondernemingsmodellen
  • Samenwerkingsvormen tussen non-profits en ondernemers (onder meer in de gezondheidszorg)
  • Duurzame management buy-ins met win-win-win oplossing voor verkopende partij, opvolgers en maatschappij
  • Duurzame vermogensstructurering van (familie)bedrijf ook over generaties heen, in verbinding met ANBI Familiestichtingen en testament structurering
  • Maatschappelijke ondernemingen die ook (internationaal) fondsen willen werven
  • NGO’s die mogelijke legaten concreet willen maken in de vorm van ‘Gedeelde Giften’ (www.gedeeldgeven.nl), waarbij vruchtgebruik op het inkomen door de schenkers gedurende het leven wordt geoptimaliseerd en bovendien tijdens leven de impact van de schenking kan worden aanschouwd.

Case

Duurzame management buy-in: een win-win-win oplossing

Een succesvolle en maatschappelijk geëngageerde ondernemer heeft een groot adviesbureau opgezet en wil dit bij voorkeur overdragen aan ‘eigen kweek’, waarbij zijn perspectief van de onderneming behouden blijft en hij op langere termijn ook in een andere rol betrokken kan blijven bij de onderneming. Een duurzame management buy-in blijkt de beste oplossing voor zowel verkopende partij als voor de opvolgers en de maatschappelijke functie van de onderneming, waarbij de hyperflexibele vorm van de coöperatie wordt gebruikt.

Voor de leden van het management team is het financieel niet haalbaar om het bedrijf over te nemen tegen de marktwaarde. De oplossing bestaat uit het verminderen van de waarde van de onderneming door de ‘goodwill’ (die mede door het zittende management is gevormd) uit de private sfeer van de eigendom te halen. Deze goodwill wordt gekoppeld aan een parallel opgezette stichting met een strategische publieke doelstelling, die de public relations van de onderneming versterkt.

De oplossing: belangen en doelen balanceren

In deze opzet neemt de eigenaar genoegen met een verlaagde verkoopprijs, die ook voor fiscale doeleinden als zakelijk kan worden aangemerkt. De managers worden in staat gesteld ‘hun’ bedrijf over te nemen op een wijze waarbij de neuzen noodzakelijkerwijs dezelfde kant op staan omdat ‘winstmaximalisatie’ uit de structuur is geschreven. Tegelijkertijd wordt een constructieve link met de maatschappelijke doelstelling van het bedrijf gecreëerd. Het resultaat is een maatschappelijke onderneming in private handen, waarbij het perspectief van de leden wordt gestuurd door de structuur.

« Terug
Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.