Duurzame bedrijfsopvolging en samenwerkingen

Het is een vaak vergeten feit, dat bedrijfsopvolgingen en samenwerkingen in de praktijk in ca. 70% van de gevallen mislukken. Lees verder »

Internationale filantropie

Internationale filantropie kent vele belemmeringen op fiscaal en juridisch terrein. Lees verder »

Navigatie bij complexe nalatenschappen

Bij voorkeur voorkomen we complexe nalatenschappen door adequate vormgeving van (internationale) woonplaats (internationale mobiliteit), bestuur van het vermogen (family governance), estate planning en vermogensoverdracht aan familieleden, werknemers of maatschappelijke organisaties, op maat gemodelleerde testamenten en een juiste communicatie daarover tijdens leven (navolgingsplanning). Lees verder »

Fiscaal-juridische vormgeving voor maatschappelijke ondernemingen

Verbinding van juridische concepten Wij creëren in de praktijk oplossingen voor diverse soorten maatschappelijke ondernemingen, door creatief gebruik en verbinding van verschillende juridische concepten op het snijvlak van profit en non-profit handelen. Lees verder »

Familiestichtingen voor ondernemende of vermogende families

Wij gebruiken familiestichtingen in twee hoofdsmaken: Familievermogensfondsen met een algemeen nut beogende doelstelling (ANBI familiestichting), die naast een familie(bedrijf) functioneren. Lees verder »
Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.