Duurzame bedrijfsopvolging en samenwerkingen

Het is een vaak vergeten feit, dat bedrijfsopvolgingen en samenwerkingen in de praktijk in ca. 70% van de gevallen mislukken. Lees verder »

Internationale filantropie

Internationale filantropie kent vele belemmeringen op fiscaal en juridisch terrein. Lees verder »

Navigatie bij complexe nalatenschappen

Bij voorkeur voorkomen we complexe nalatenschappen door adequate vormgeving van (internationale) woonplaats (internationale mobiliteit), bestuur van het vermogen (family governance), estate planning en vermogensoverdracht aan familieleden, werknemers of maatschappelijke organisaties, op maat gemodelleerde testamenten en een juiste communicatie daarover tijdens leven (navolgingsplanning). Lees verder »

Fiscaal-juridische vormgeving voor maatschappelijke ondernemingen

Verbinding van juridische concepten Wij creëren in de praktijk oplossingen voor diverse soorten maatschappelijke ondernemingen, door creatief gebruik en verbinding van verschillende juridische concepten op het snijvlak van profit en non-profit handelen. Lees verder »

Familiestichtingen voor ondernemende of vermogende families

Wij gebruiken familiestichtingen in twee hoofdsmaken: Familievermogensfondsen met een algemeen nut beogende doelstelling (ANBI familiestichting), die naast een familie(bedrijf) functioneren. Lees verder »
Blog
Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties

Het begin van het einde van onze rechtsstatelijke vrijheid door populistische symboolpolitiek Na enige decennia van onderzoek en praktijk in de non-profit sector ben ik er diep van doordrongen geraakt dat deze sector de buffers vormt van onze democratische rechtstatelijke maatschappij.

Publicaties

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.