Blog

Blog

Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

31 december 2020
Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen. Lees verder »

Schrapping na snoeiharde kritiek op concept wetsvoorstel Transparantie geldstromen naar Maatschappelijke Organisaties

14 maart 2019
Naschrift: Eind 2020 is het definitieve wetsvoorstel 35646 Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties, ingediend, waar de gewraakte transparantie-eisen als gevolg van de fundamentele kritiek zoals hierin beschreven zijn komen te vervallen. Lees verder »

Een Doctor's Hospital: a pipe dream ?

02 mei 2018
Door de invoering van de integrale tarieven in 2015 veranderde de samenwerking tussen ziekenhuizen en (vrijgevestigde) specialisten. Lees verder »

Social Enterprises - the Dutch landscape

16 augustus 2017
In the Dutch landscape, various forms of social enterprises exist and emerge from different types of activities. Lees verder »

Wilsbekwaamheid bij onterving van familie ten gunste van maatschappelijke stichtingen: een zorgplicht

10 mei 2017
Er zijn steeds meer vermogende oudere particulieren, die bovendien langer leven en vaker in een schemergebied verkeren van mentale (on)helderheid. Lees verder »

Beyond the rules: de dans om het vermogen van de nieuwe Gouden Eeuw

29 september 2016
In een tijd waarin bedrijven als Google, Twitter en Facebook vooral onze eigen opvattingen laten resoneren is het wezenlijk dat we meer dan ooit gaan realiseren dat we onderdeel zijn van een groter plaatje. Lees verder »

Handen af van de giftenaftrek

10 augustus 2016
In Nederland wordt veel te weinig stilgestaan bij de principes die gepaard gaan met de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid. Lees verder »

A Good Billionaire

12 februari 2016
Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, heeft in november 2015 aangegeven middels een pledge (een belofte) dat hij 99% van de waarde van zijn aandelen (nu geschat op 45 miljard US dollar) zal besteden aan publieke doelen, ‘to improve the world for the next generation’. Lees verder »

Progressieve heffing in box 3 in de geest van Piketty?

05 oktober 2015
Eerder dit jaar schreef ik een betoog over een verantwoorde vertaling van de oproep van Piketty in fiscaal beleid, in de Dikke Blauwe 2015-2016. Lees verder »

De nieuwe Europese Erfrechtverordening 650/2012: Het conflict van toepasselijk recht verworden tot onderwerp van conflicten?

15 juni 2015
Er is waarschijnlijk geen rechtsgebied waar de couleur locale zodanig verschilt als het erfrecht. Wie erft wat, waarom, en met welke beperkingen ? Op dit terrein is harmonisatie dan ook ver te zoeken. Lees verder »