Ons perspectief

Ruim twee derde van alle bedrijfsopvolgingen mislukt, in die zin dat het bedrijf c.q. het daarin gekapitaliseerde vermogen in 90 procent van alle gevallen na drie generaties (en dus twee opvolgingen) is verdampt. Niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld. In het Angelsaksisch taaldomein is hier veel onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat nagenoeg alle leiders in familiebedrijven zich niet of in elk geval onvoldoende bewust zijn van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. De oorzaken liggen niet, zoals de meeste family business leaders denken, in de rationele wereld van recht, fiscaliteit, economie en conjunctuur. Zij liggen juist in de lastiger te adresseren wereld van vertrouwen, familiale cohesie, communicatie en voorbereiding van de NextGen. 

‘The best laid plans of mice and men often go awry (and leave us nothing but grief and pain for promised joy) ‘ 
– Robert Burns

In maar liefst 60% van alle gevallen van mislukte vermogensoverdracht is dit te wijten aan een gebrek aan communicatie en vertrouwen binnen de familie en andere stakeholders. In 25% van de gevallen is de oorzaak terug te voeren op onvoldoende voorbereide erfgenamen, die niet optimaal kunnen omgaan met de plotselinge verworvenheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. In de restcategorie van 15% vinden we dat slechts in 3% van alle mislukte plannen van vermogensbehoud de oorzaak is gelegen in de fiscale en juridische advisering met betrekking tot de vermogensovergang. Hoewel ‘estate planners’ wellicht weinig fouten maken in een beperkte definitie van hun taakopvatting, kan men zich toch niet op de borst kloppen voor een voortreffelijke begeleiding van een bedrijfsoverdracht, indien in 2/3 van alle gevallen ondanks de fiscaal-juridische planning de vermogensoverdracht niet beklijft als gevolg van een gebrek aan communicatie en vertrouwen, slechte voorbereiding van de NextGen en een gebrek aan visie. Wij vinden dat dat beter kan !

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4