Click here to view online


Deze Tax & Legal Perspecta draait om het thema Verduurzaming van Onderneming, Familie & Vermogen.
Het beschrijft de de lancering van een unieke samenwerking op dit terrein voor Familiebedrijven, een speech 'Beyond the Rules' en een tweetal interviews in zeer uiteenlopende tijdschriften: Quote en Belastingmagazine. Veel leesplezier ! Bedrijfsopvolging & the Art of Balancing Interests

Bedrijfsopvolgingen naar de volgende generaties mislukken in 70% van alle gevallen, ondanks familiestatuten en bedrijfsopvolgingsregelingen; dit wijdverspreide fenomeen noem ik de Midas vloek. Ik hanteer een duurzame stijl van adviseren op basis van een integrale benadering. Niet topdown louter fiscaal, maar vanuit een scherp oog voor de duurzame onderlinge verhoudingen en strategie. Juist nu het ontbreken daarvan de grootste bedreiging vormt voor de continuïteit van vermogen.
Ik werk daarbij samen met andere professionals die de Art of Balancing Interests als geen ander verstaan. Die samenwerking heeft een vorm gekregen, die uniek is in Nederland: Procompanion voor het Familiebedrijf.Familievetes interview Quote

Over Familievetes en hoe deze te voorkómen werd ik geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van Quote.  Lees het Interview in het november nummer van Quote.Beyond the Rules: de dans om het vermogen van de nieuwe Gouden Eeuw

Over de Dans om het Vermogen van de nieuwe Gouden Eeuw sprak ik in mijn speech 'Beyond the Rules' tijdens de lancering van de Dikke Blauwe in de Sociëteit de Witte op 27 september 2016.Interview Belastingmagazine

Het Belastingmagazine heeft mij geïnterviewd over duurzame successieplanning die verder gaat dan louter de korte termijn fiscale aspecten, en inzet op het voorkómen van conflicten en werkelijke lange termijn strategieën. Het geheel is een meer 'holistische' advisering waarbij fiscale, juridische en strategische aspecten worden geïntegreerd. Ook was men zeer geïnteresseerd in mijn versie van een vernieuwend praktijkmodel in de juridische dienstverlening: het Hollywoodmodel.Lees het Interview.Disclaimer | General Conditions  

Click here to unsubscribe