1_estate-planningboeken-zwart-wit-estate-planning-

Opvolging moet navolging krijgen

In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'. Een wezenlijk ander perspectief, wat zij samen met topprofessionals uitdraagt in een unieke samenwerking onder de naam Procompanion Familiebedrijf (www.familiebedrijf.procompanion.nl)Bekijken »

« Terug
Blog
Social Enterprises - the Dutch landscape

In the Dutch landscape, various forms of social enterprises exist and emerge from different types of activities.