Programma

Familiebedrijven vergen een bredere dan de traditioneel juridische aanpak

augustus 2014

Een interview met Ineke Koele door Janneke Willemse van het Programma Geldzaken 7 Ditches TV, augustus 2014.

Ineke Koele werd geïnterviewd over haar innovatieve advisering aan familiebedrijven, waar vermogenpslanning in een veel bredere context wordt geplaatst dan de traditionele estate planning. Om te voorkomen dat in 70% van alle opvolgingen het familievermogen niet bijeen blijft, is een andere dimensie nodig dan louter fiscaal-juridische planning. Deze dimensie is in de praktijk vaak lastig voor families om te omarmen. Het bedrijven van familiefilantropie middels een familiestichting is een sleutel tot familiale cohesie en het voorkomen van degeneratie van familiekapitaal en ambities in de toekomst. Klik hier voor het interview.

« Terug
Blog
De zaak Broekhuis: onterving van de familie ten gunste van maatschappelijke stichtingen

Er zijn steeds meer vermogende oudere particulieren, die bovendien langer leven en vaker in een schemergebied verkeren van mentale (on)helderheid.

Publicaties

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.