Programma

Familiebedrijven vergen een bredere dan de traditioneel juridische aanpak

augustus 2014

Een interview met Ineke Koele door Janneke Willemse van het Programma Geldzaken 7 Ditches TV, augustus 2014.

Ineke Koele werd geïnterviewd over haar innovatieve advisering aan familiebedrijven, waar vermogenpslanning in een veel bredere context wordt geplaatst dan de traditionele estate planning. Om te voorkomen dat in 70% van alle opvolgingen het familievermogen niet bijeen blijft, is een andere dimensie nodig dan louter fiscaal-juridische planning. Deze dimensie is in de praktijk vaak lastig voor families om te omarmen. Het bedrijven van familiefilantropie middels een familiestichting is een sleutel tot familiale cohesie en het voorkomen van degeneratie van familiekapitaal en ambities in de toekomst. Klik hier voor het interview.

« Terug
Blog
Social Enterprises - the Dutch landscape

In the Dutch landscape, various forms of social enterprises exist and emerge from different types of activities.

Publicaties

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.