Familiestichtingen voor ondernemende of vermogende families

familiestichtingen-een-duurzame-oplossing-creeren-voor-vermogende-en-ondernemende-families

Wij gebruiken familiestichtingen in twee hoofdsmaken:

Beide vormen van familiestichtingen zijn uitstekende oplossingen voor:

  • Verbetering van de family governance
  • Het bevorderen van de familiecohesie en onderling vertrouwen
  • Het voorbereiden van de volgende generatie op hun toekomstige rol
  • Het borgen van familiewaarden en uitgangspunten voor meerdere generaties (‘dynastieke structurering’)
  • Exit op neutraal terrein voor familieleden die willen cashen
  • Vangnet voor familieleden in nood (bonding)

De ANBI familiestichting is eveneens interessant met het oog op strategische CSR/filantropie, waarbij de public relations van het bedrijf wordt versterkt. Tevens kan zij bijdragen aan aantrekkelijke en exclusieve estate planning voor familieleden en reductie van familieconflicten. Tot slot kan zij een oplossing vormen voor complexe internationale problematische vermogensplanningsstructuren, die bijv. zijn vastgelopen op anti-misbruik wetgevingen.

Private familiestichtingen (Private Foundations) zetten wij ook in voor belastingvrije en flexibele vermogensplanning en asset protection voor niet in Nederland woonachtige families. Lees verder op  Private Clients: Estate en Navolgingsplanning en  Stichtingen en trusts.

« Terug
Blog
Social Enterprises - the Dutch landscape

In the Dutch landscape, various forms of social enterprises exist and emerge from different types of activities.

Publicaties

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention on the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.