Duurzame bedrijfsopvolging en samenwerkingen

Het is een vaak vergeten feit, dat bedrijfsopvolgingen en samenwerkingen in de praktijk in ca. 70% van de gevallen mislukken. Lees verder »

Internationale filantropie

Internationale filantropie kent vele belemmeringen op fiscaal en juridisch terrein. Lees verder »

Navigatie bij complexe nalatenschappen

Bij voorkeur voorkomen we complexe nalatenschappen door adequate vormgeving van (internationale) woonplaats (internationale mobiliteit), bestuur van het vermogen (family governance), estate planning en vermogensoverdracht aan familieleden, werknemers of maatschappelijke organisaties, op maat gemodelleerde testamenten en een juiste communicatie daarover tijdens leven (navolgingsplanning). Lees verder »

Fiscaal-juridische vormgeving voor maatschappelijke ondernemingen

Verbinding van juridische concepten Wij creëren in de praktijk oplossingen voor diverse soorten maatschappelijke ondernemingen, door creatief gebruik en verbinding van verschillende juridische concepten op het snijvlak van profit en non-profit handelen. Lees verder »

Familiestichtingen voor ondernemende of vermogende families

Wij gebruiken familiestichtingen in twee hoofdsmaken: Familievermogensfondsen met een algemeen nut beogende doelstelling (ANBI familiestichting), die naast een familie(bedrijf) functioneren. Lees verder »
Blog
De zaak Broekhuis: onterving van de familie ten gunste van maatschappelijke stichtingen

Er zijn steeds meer vermogende oudere particulieren, die bovendien langer leven en vaker in een schemergebied verkeren van mentale (on)helderheid.

Publicaties

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.