Joint Ventures, Herstructurering, Fusie

Met de professionalisering van de non-profit sector, toenemende concurrentie en verduurzaming van verdienmodellen komen Joint Ventures (samenwerkingen tussen non-profits onderling of tussen non-profits en for-profits), Optimalisering (Uitbreidingen of Herstructurering), en ook Fusie en Splitsing met of van bestaande organisaties sneller aan de orde.

De non-profit wereld is in volle ontwikkeling. Wij adviseren over herstructurering, joint ventures al dan niet met for profit ondernemingen en fusies. De juridische en fiscale aspecten zijn meerdimensionaal en in samenspraak met andere professionals overzien wij het gehele proces en bundelen eenieders perspectief. Of het nu gaat om het herstructureren van bezittingen zoals vastgoed of commerciële activiteiten, joint ventures met for profits of fusies met gelijksoortige organisaties om een betere positionering te bereiken.

 

Blog
De zaak Broekhuis: onterving van de familie ten gunste van maatschappelijke stichtingen

Er zijn steeds meer vermogende oudere particulieren, die bovendien langer leven en vaker in een schemergebied verkeren van mentale (on)helderheid.

Publicaties

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4

The Dutch Private Foundation: a robust but flexible tool in dynastic structuring In this article, the use of Dutch private foundations in international wealth planning is described.

Zwarte pieten over de BOF Fambizz, portal voor familiebedrijven: Column over de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

Kapitaal, Piketty en Belastingen In de Dikke Blauwe 2015-16 schrijft Ineke een kritisch commentaar op de aandacht van de fiscale wetgever voor Piketty's 'Kapitaal in de 21e eeuw' en geeft haar visie op dit onderwerp.